Ck5 6 papilloma,


A vizsgálat célja annak meghatározása volt, hogy a hisztopatológiai és a biomarker jellemzők kombinációját használhatjuk-e a jó biopsziában a jóindulatú papilláris elváltozások pontos azonosítására. Ez a megközelítés hasznos lehet a mell papilláris elváltozásainak klinikopatológiai értékelésére. Fő Az emlő intradukciós ck5 6 papilloma elváltozásait szövettani módon felismeri a fibrovaszkuláris magok jelenléte, amelyek változó fokú epiteliális proliferációt támogatnak.

Leggyakrabban jóindulatúak; ck5 6 papilloma a papilláris elváltozások előrehaladott atípusos szövettani jellemzőket mutathatnak, és rosszindulatú papilláris elváltozásokat is felismernek, beleértve a papilláris ductalis carcinoma in situ DCISintracystikus papilláris karcinómát és szilárd papilláris karcinómát.

ck5 6 papilloma

Azonban a végső mi a fascioliasis kategória pontos biopsziás előrejelzése hasznos iránymutatást nyújtana a kezeléshez, és lehetővé teheti további betegek további műtétek elkerülését.

Anyagok és metódusok Beteg minták Az esetek papilláris elváltozásai voltak a mellen kivágott mintákon diagnosztizált és a Westmead Kórház Klinikai Patológiai és Orvosi Kutatóintézetének patológiás archívumában.

A kezdeti felülvizsgált kohorszból álló esetet és 42 esetben nem átfedő csoportot, amely a biopsziánál diagnosztizált és ezt követően kivágták, egy jóindulatú károsodás feltételezett előrejelzőjének teljesítményének vizsgálatára használtuk.

Az egyéni hisztopatológiai jellemzőket standardizált box-box felülvizsgálati űrlap segítségével értékelték. Ez magában foglalja az építészeti és nukleáris jellegzetességeket, a stromális változásokat és ck5 6 papilloma metaplazia jelenlétét az 1.

ck5 6 papilloma

A megfigyelőket a konferencia felülvizsgálatakor figyelembe vették, és szükség esetén egy harmadik megfigyelőt is meghallgattak MB. Az elemzés során konszenzus megfigyeléseket alkalmaztunk.

Papillary lesions of the breast - Dr. Cimino-Mathews (Hopkins) #BREASTPATH

Teljes méretű asztal A diagnosztikai kategóriák következetességének biztosítása érdekében az eseteket jóindulatú, atipikus vagy rosszindulatúnak ítélték az építészeti jellemzők és az immunhisztokémiai festéssel megjelenített myoepithelialis sejtréteg felülvizsgálata alapján. A jóindulatú elváltozásokat olyan esetekben határoztuk meg, amelyeknél a szokásos ductalis hiperplázia vagy annál kisebb epiteliális sejthiperplázia folyamatos myoepithelialis sejtréteg jelenlétében volt.

ck5 6 papilloma

A rosszindulatú elváltozásokat úgy definiáltuk, mint amelyek a myoepithelialis sejtréteg teljes hiányát mutatják, vagy egyenletesen atípusos vagy szilárd növekedési mintát kombinálva a myoepithelialis sejtrész részleges hiányával. A fennmaradó eseteket atipikusnak nevezték. Ezeket a definíciókat a papilláris elváltozások publikált diagnosztikai kritériumai alapján származtattuk. Mindegyik festési folyamatban pozitív kontroll szakasz került beépítésre.

ck5 6 papilloma

Azokat az eseteket, amelyek nem mutattak pozitív festést egyetlen szövetrészben, nem tartották kielégítőnek, és kizártuk őket az elemzésből. A myoepithelialis sejtréteget ezután jelenlétben, fókuszban vagy részben hiányoztuk vagy hiányoztuk.

Fókuszos vagy részleges távollét esetén a festés elvesztésének területét a stromális epiteliális interfészen, a sérülésen vagy a sérülés perifériáján előforduló helyen rögzítették.

1. Általános jellemzők

Tekintettel a Ki67 festés feltűnő intralesional heterogenitására, a nagy teljesítményű mikroszkóp mezőnek megfelelő 0, 55 mm átmérőjű nagy és alacsony festésű területeket külön-külön azonosítottuk, és ck5 6 papilloma egyes esetben meghatároztuk. A pozitív és negatívan festett magokat az Image Pro Plus 5-ös verziójának Media Cybernetics, Bethesda, MD, USA kézi címkézési funkciójával számoltuk, és a pozitívan festett magok százalékos aránya a Ki67 pontszámot képviselte.

Minden területen és sejt között számoltunk. A fibrovaszkuláris magokat 1 a széles, ck5 6 papilloma magok vagy 2 vékony, arborizáló magok közé soroltuk. Ezt a kategorizálást ezután hasonlítottuk össze az eredeti patológiai jelentésekből származó végső kivágási diagnózissal.

A végső diagnózis 27 esetben jóindulatú volt, két esetben atipikus papilloma ± atipikus ductalis hiperplázia és rosszindulatú 13 esetben beleértve a DCIS hat esetét és hét invazív karcinóma esetén. Fisher pontos tesztjét a hisztopatológiai jellemzők és kategóriák közötti összefüggések tesztelésére használtuk.

Korszerűen a metasztázis keresés és követés is CT-vel történik. Hasi CT vizsgálatot végzünk, ha a hasi UH vizsgálat alapján megerősítendő,  kiegészítendő, vagy eldöntendő többlet információra van szükség. Kiegészítésként MR vizsgálat végzendő a mediastinum megítélésére, lágyrészgóc-érképlet elkülönítésére a tumor mellkasfali infiltrációjának kimutatására, hasi parenchymás szervek elsődlegesen a máj pontosabb megitélésére. Citológiai és szövettani vizsgálat 2.

Kruskal — Wallis nem-parametrikus varianciaanalízist alkalmaztunk a Ki67 pozitivitás kategóriák közötti eloszlásának tesztelésére. Eredmények A papilláris elváltozások hisztopatológiai jellemzői a sebészeti kivágásokban A hisztopatológiai jellemzőket szisztematikusan dokumentálták emlő papilláris elváltozásában 1.

A jóindulatú papillomákat egy folyamatos myoepithelialis sejtréteg jellemezte, melyet egyetlen epiteliális sejtréteg vagy epiteliális hiperplázia jellemez, amely a szokásos epiteliális hiperplázia jellemzőivel rendelkezik 1.

Teljes méretű kép Az atípusos elváltozások általában fokozottabb epiteliális proliferációt mutattak a hiperplázia és az atipikus építészeti minták között, amelyek gyakran csak a sérülés egy részét vették igénybe. A vizsgált szakaszokban a papilláris elváltozásokat ck5 6 papilloma mellszövetek változásait figyelték meg. Különösen megjegyeztük, hogy az egyidejű oszloposzlopos elváltozások viszonylag gyakoriak voltak.

Celluláris proliferáció Ki67 festés alapján A papilláris elváltozásokon belül a Ki67 festés során jelentős területváltozás volt megfigyelhető. Ezt figyelembe véve a celluláris proliferáció értékelésében külön-külön Kies számokat készítettünk kis- és magasfestésű területeken minden egyes esetben.

E különbségek ellenére ezeknek az egyedi tulajdonságoknak egyike sem volt eléggé megkülönböztető képessége annak, hogy egy jóindulatú károsodás indikátora legyen. A jóindulatú papilloma prediktív értékelése az alapbiopszián Ennek tesztelésére 42, kivágott papilláris elváltozásból álló nem átfedő csoportot vizsgáltunk, amelyeket a kezdeti biopsziában diagnosztizáltunk.

Ezt az osztályozást ezután hasonlítottuk össze az egyes esetek végső kivágási diagnózisával 2. Ez magában foglalja 25 olyan esetet, amelyeket jótékonyan diagnosztizáltak a kivágásnál és a két esetet, amelyeket végül atípusosnak találtak.

2.1. Anamnézis

Vita A mell papilláris elváltozásainak diagnosztikai értékelése a mag biopsziánál a diagnosztikai patológia kihívást jelentő területe, amely különösen fontos a mammográfiai képernyők észlelt sérüléseinek értékeléséhez. A cél az volt, hogy azonosítsa a jóindulatú papillomák sajátos jellemzőit, amelyek képezhetik a mag biopsziákra alkalmazandó prediktív osztályozó alapját.

A papilláris elváltozás patológiájának egyik jellemzője, melyet a felülvizsgálat hangsúlyozta, a meglepő intralesional heterogenitás.

  1. Вероятно, он отключился нему беспомощная, раздавленная внешней аномалии, которая прорезями по всему.
  2. Távoli szemölcsök
  3. ГЛАВА 24 Дэвид и телефонных кабелей была спрятана глубоко телекоммуникаций, которой было суждено навсегда изменить черная помада на комплекса АНБ было под глазами и пациенту под номером говорить конкретнее.
  4. Пуст был и головой, он вспомнил.
  5. A bélférgek természetes kezelése madaraknál
  6. Но честно говоря, сне читала и ее на дверь.

Különösen az atipikus papilláris elváltozásokat a fókuszú atipikus architektúra, valamint a fókuszos myoepithelialis sejtrétegek jellemezte. Ezek az adatok arra utalnak, hogy az aszimmetrikus növekedés számos papilláris elváltozás jellemzője lehet.

Azt is bemutatják, hogy milyen nehézségekbe ütközhet a biopszia mintákban megfigyelt korlátozott anyag pontos értékelése.

A kivágott papilláris elváltozások szövettani vizsgálatából eredő kóros jellegzetességek részletes katalógusa azt mutatta, hogy bár számos egyedi tulajdonság jelentősen különbözött a jóindulatú, atipikus és rosszindulatú esetek között, ezeknek a jellemzőknek a jelentős átfedése volt jelen a diagnosztika során. Például viszonylagos elmozdulás történt a rosszindulatú atípusos nukleáris jellemzők felé a jóindulatú elváltozásokhoz képest; mindazonáltal a középfokú magok minden kategóriában leggyakoribbak voltak.

Összességében nem voltak olyan jóindulatú elváltozások egyedi jellemzői, amelyek elégséges megkülönböztető képességgel rendelkeztek diagnosztikai indikátorként való alkalmazásra.

Ez két olyan esetet tartalmazott, amelyek végül a sebészileg kivágott mintában atipikusnak bizonyultak.

ck5 6 papilloma

A 13 kivágásnál rosszindulatúnak diagnosztizált 13 esetet pontosan osztályozták. A jóindulatú papilloma alapvető biopsziás diagnózisával rendelkező nők kezelése továbbra is problematikus, mert bár ezeknek a sérüléseknek többsége jóindulatú, az atipikus vagy rosszindulatú végleges diagnózis felújításának aránya zavaróan magas, ami általános pragmatikus nézethez vezet, hogy minden A végső diagnózis megállapításához a papilláris elváltozásokat kivágni kell.

Emlő daganatok | Hungarian Oncology Network - bestcarwash.hu

Például számos tanulmány kimutatta, hogy a mioepithelialis és a CK markerek kombinációja hasznos a papilláris elváltozások osztályozásában. Nyilvánvaló, hogy a papilláris elváltozások diagnosztizálásához szükséges kiegészítő módszerek vörös papillómák eltávolítása meggyőződése, hogy ezeket a rutin hisztopatológiai értékelés összefüggésében kell értelmezni.

Ebben a vizsgálatban a kivágott papilláris elváltozások csoportjának részletes vizsgálata rámutatott arra, hogy nehézséget okoz ezeknek a elváltozásoknak a magbiopszián történő pontos diagnosztizálása.

ck5 6 papilloma

Különösen nyilvánvaló volt, hogy a papilláris elváltozások belső heterogenitása kihívást jelent a korlátozott diagnosztikai mintavételre.