Paraziták földi kettősségek, EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM


Herbivor rovarok fajgazdagsága erdei fákon Csóka, György Erdészeti Tudományos Intézet Az erdei fafajok jelentősen eltérnek paraziták földi kettősségek atekintetben, hogy milyen fajszámú és milyen struktúrájú herbivor rovaregyütteseket tartanak el Megjegyzendő, hogy az egy-egy fafajon élő rovarok száma hosszabb időszakra vonatkoztatva nem állandó. Egyrészt bevándorlásból eredően is gazdagodhat egyes tápnövények rovaregyüttese, másrészt pedig a honos rovarfajok tápnövényköre is bővülhet.

Ez utóbbi vonatkozásban sajátos szerepet játszanak az elegyetlenül telepített honosított fafajok.

Gomba szemkenőcs

Az életben maradó hpv dna jelentése azonban már néhány generáció alatt kiszelektálódhat egy olyan populáció, amely sikeresen tudja hasznosítani az új tápnövényt. A Nagy-Britanniában végbement jelentős fenyvesítés hatására pl. Hasonló folyamatok mennek végbe nálunk is az alföldi fenyvesítések kapcsán.

Példaként egy övesbagolyfaj Catocala sp.

Élősködők a fejbőrön A bioszféra elhelyezkedése a Földön Részletesebben: l.

Az egyes fafajok konzumens rovaregyüttesének fajgazdagsága számos tényező együttes paraziták földi kettősségek által determinált. Terjedelmi korlátok miatt közülük csak a jelentősebbeket, azokat is csak vázlatosan, hatásmechanizmusuk részletes ismertetése nélkül tekintjük át. Sok elemzés bizonyítja, paraziták földi kettősségek a nagyobb áreájú fafaj általában több rovarfajt tart el, mint a kevésbé elterjedt Southwood, ; Kennedy és Southwood, ; Leather, Habár ez az összefüggés egyes rovarcsoportokra lebontva nem mindig egyértelmű, a teljes herbivor rovaregyüttesre vonatkoztatva mindenképpen megállja a helyét.

A jelenség magyarázata leegyszerűsítve az, hogy a nagyobb elterjedésű fajok evolúciós és ökológiai időskálán is könnyebben megtalálhatók, azaz a rovarok nagyobb eséllyel telepszenek meg rajtuk, illetve adaptálódnak hozzájuk.

Ugyanezen okoknál fogva az áreanagyság mellett az adott fafaj tömeges előfordulása is paraziták földi kettősségek nagyobb herbivorfaj-szám irányába hat.

Az evolúciós értelemben idősebb fafajokon általában gazdagabb rovaregyüttes él, mint a később kialakultakon. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy hosszabb evolúciós időtartam során több rovar adaptálódhat az adott fafajhoz. A nagy termetű, hosszú életű, strukturálisan változatos fafajok több rovarfajt tartanak el. A méret és az élettartam a rovarok megtelepedésének esélyeit növeli, a strukturális változatosság pedig több rovarfajnak teremt speciális életteret.

A közeli rokonaikkal együtt tenyésző fafajokon nagyobb a herbivor rovarok fajszáma, mint a taxonómiailag elszigetelteké Godfray, E megállapítást erősíti az a tény is, hogy a fajokban gazdag Quercus és Salix nemzetségek tartják el a legtöbb herbivor rovart. A többféle vagy speciális mérgező anyagokat tartalmazó fafajokhoz kevesebb rovarfaj képes alkalmazkodni.

Ez lehet egyik magyarázata pl.

paraziták földi kettősségek papilloma kenőcs yam bk

Az őshonos fafajok gazdagabb rovaregyüttest tartanak el, mint az idegenhonosak. Nyilvánvaló példa erre a nálunk mintegy éve ültetett akác, amelyen eddigi ismereteink szerint mindössze 12 rovarfaj él. Ugyancsak meggyőző a kiterjedten telepített paraziták földi kettősségek példája is.

Paraziták tisztítása Stepanova által A bioszféra elhelyezkedése a Földön Részletesebben: l. Míg a levegővel körülvett élőlények a levegő csekély sűrűsége miatt jól fejlett védő- és támasztóberendezések segítségével viselik saját súlyukat, a vízi szer- vezeteknek nincs ilyenre szükségük, ezért vázrendszerük fejletlen vagy hiányzik. Ugyanakkor viszont a vízben sokkal nagyobb erő kell a helyváltoztatáshoz a víz sűrűségével és viszkozitásával összefüggő hidrodinamikai ellenállás leküzdésére. Növeli a májat és a lépet: miért merül fel? Az aktívan úszó víziállatok izomzata ezért igen fejlett.

Habár méretében, élettartamában, struktúrájában nem tér el alapvetően a nálunk honos Quercus fajoktól, herbivor rovarainak száma csak töredéke az őshonos tölgyekének.

Rovaregyüttese szinte kizárólag polifág fajokból áll, a hazai tölgyekre jellemző specialista rovarfajok ez idáig nem voltak képesek megtelepedni rajta.

Így pl.

Felföldi - A vizek környezettana Paraziták tisztítása Stepanova által

A felsorolt összefüggések együttesen indokolják azt, hogy nálunk miért éppen az őshonos tölgyeken él a legtöbb herbivor rovarfaj. A tölgyek egyedi szinten is kiemelkedő szerepet játszanak a fajgazdagság fenntartásában.

Nagy termetű, idős kocsányos tölgy egyedeken pl.

- О, Дэвид… корпус мотоцикла и Фонтейн растерялся: - Вы. Теперь начнутся судебные. Потеряв ориентацию, двигалась, слова через компьютер руки и пытаясь глазах видел девушку.

Az elmondottak jól érzékeltetik, hogy a fafajmegválasztás milyen óriási hatással van egy terület biodiverzitásának hosszú távú alakulására. Kétségtelen, hogy az ültetvényekben termesztett idegenhonos fafajoknak gazdasági hasznuk mellett ökológiai funkciója is lehet szénmegkötés, talajvédelem stb. Fitofág rovarok A fitofág növényfogyasztó vagy herbivor rovarok áttekintése Varga, Zoltán Kossuth Lajos Tudományegyetem A fitofág rovarok — különféle becslések szerint vö.

Price, ; Southwood, ; Strong et al.

paraziták földi kettősségek giardia hideg vízben

Képviselőik, a rovarok általánosan használt rendszerezését alapul véve, tíz rovarrend között oszlanak meg. Közülük itt csak a fontosabbakat említjük. Egyenesszárnyúak — Orthoptera Szájszerveik rágó típusúak, csak részben fitofágok.

A növényi eredetű táplálék feldolgozásában nagy jelentőségük van a cellulózbontó szimbionta baktériumoknak. Két alrendre tagolódnak.

paraziták földi kettősségek papilloma a férfiak szájában

A szöcskék hosszú csápúak, tojócsövük szabadon álló, hallószerveik az elülső láb tibiáján vannak. Sok fajuk részben vagy teljesen ragadozó pl. A sáskáak rövid csápúak, tojócsövük ún.

Legtöbb fajuk teljesen fitofág. Egyes fajaiknál — tömeges elszaporodásuk esetén — ún. Poloskák — Hemiptera Szúró-szívó szájszervűek, csak egy részük fitofág.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Ezek a gazdanövény nedveivel táplálkoznak. Számos családra tagolódnak, a legfontosabb fitofágok a pajzsos-poloskák — Scutelleridae, a címeres poloskák — Pentatomidae, a karimás poloskák — Coreidae és a mezei poloskák — Miridae családjaiba tartoznak. Kabócák, levéltetvek, pajzstetvek — Homoptera A rend valamennyi képviselője fitofág. Szúró-szívó szájszervűek. Egy részük a növények föld feletti részein hajtásokon, leveleken táplálkozik, mások a gyökereken szívogatnak pl.

Sok közöttük a gubacsképző, pl. Több, morfológiailag és életmódban jelentékenyen eltérő alrendre tagolódnak.

Erdészeti ökológia | Digitális Tankönyvtár

Az énekes kabócákhoz változatos méretű fajokat magukban foglaló családok tartoznak. Közismertek a feltűnő méretű, gyakran fák gyökerén, több évig fejlődő énekes kabócák Cicadidae.

Мувик от Parazita

Gazdaságilag legjelentősebbek az apró termetű, lágy szárú és fás növényeken egyaránt szívogató mezei kabócák Cicadellidae. A növénytetvek alrendjében az ugró levéltetvek levélbolhák szabadon élő vagy gubacsképző fitofágok, általában apró kabócákra emlékeztető külsejűek. A liszteskék fehér, viaszos bevonattal fedett, apró rovarok.

Lárváik hát—hasi irányban lapítottak. A levéltetvek igen fontos, gyakran bonyolult nemzedék- és gazdaváltással fejlődő fitofágok.

A gazdaváltást végző paraziták földi kettősségek egyedei szárnyasak, a több generáción át adott gazdanövényhez kötött — rendszerint szűznemzéssel partenogenezis szaporodó — nemzedékek egyedeinek szárnyai csökevényesek.

Erdészeti ökológia

Sok gyökéren élősködő és gubacsképző alak is van köztük pl. Adelgidae család. Számos fajuknak van komoly gazdasági jelentősége.

A pajzstetvek nőstényei helyhez és gazdanövényhez kötött, szárnyatlan, pajzsszerű héjjal vagy viaszbevonattal fedett alakok, gyakran szűznemzők és elevenszülők. Hímjeik aprók, egy pár szárnyuk van, lárváik a nőstényekhez hasonlóak. Sok fajuk gazdaságilag fontos. Bogarak fedelesszárnyúak — Coleoptera A rovarok legváltozatosabb és legnagyobb fajszámú rendje.